Login Form

Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Projekt

conf-management-lowETHOS iniciativa se zavzema za širitev in izboljšavo novih pristopov in pripomočkov za upravljanje in izkoriščanje – kot virov za spremembe – medosebnih, družbenih in organizacijskih konfliktov v poslovnih okoljih. Podpreti želi kvaliteto in inovativnost v poklicnem izobraževanju z vključevanjem učenja v delavnem življenju ter ustvariti ugodna okolja za slednje kot temelj za nadaljnji razvoj poklicnih sposobnosti pomembnih za potrebe trga dela.

Trenutno, namreč, podjetja – še posebej pa MSP – doživljajo težke čase zaradi ekonomske situacije: raznovrstni evropski dokumenti so mnenja, da bi lastniki in vodje s pridobivanjem veščin za soočanje z organizacijskimi konflikti lahko pripomogli k lažjemu prehodu iz težke situacije. Za to pa je potrebno vzpostaviti analitične in vadbene pripomočke, metodologije in pristope, ki bi širili in vzpodbujali uvajanje mehkejših veščin skozi podjetne iniciative. Te bodo v slednjih ustvarile okolje in klimo, ki bosta vodila v razvoj in inovacijo.

  Partners

partner-ethos-ok