Login Form

Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Cilji

Projekt ETHOS bo pripomogel k razvoju delovanja in strategij uperjenih v:

-razlagalne pristope, metodologije in pripomočke za izboljšanje kvalitete in inovacije v poklicnem izobraževanju;

-razlagalne pristope, metodologije in pripomočke, ki bodo spodbujali vključevanje učenja v delavnem okolju in korporativnih treningih, s tem pa postali temelj za razvoj poklicnih veščin pomembnih za potrebe trga dela;

-razvijanje mehkejših veščin za izrabo konfliktov med lastniki podjetij in vodjami, ki stopajo na pot do novih, inovativnih modelov in managerskih pristopov;

-vzpostavitev okolij in klime, ki bo znotraj podjetij vodila v družbeno kohezijo, razvoj in inovacijo;

- pomoč pri procesih repozicioniranja in prehajanja podjetniških kriz;

-širjenje mreženja med podjetji in izdelovalci poklicnih usposabljanj.

  Partners

partner-ethos-ok