Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Działania

Projekt skupia się na trzech kluczowych działaniach:

MAPOWANIE KONFLIKTÓW W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM
Opracowanie i testowanie systemu mapowania konfliktów kulturowych, społecznych i organizacyjnych w środowisku biznesowym w obszarach referencyjnych projektu, w celu zdefiniowania wzorców i czynników konfliktogennych. Mapowanie realizowane będzie dzięki analizie przedmiotowej; ponadto zostanie zrealizowany raport ponadnarodowy o tworzeniu i testowaniu systemu mapowania.

SZKOLENIA Z ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA KONFLIKTÓW W ŚRODOWISKU BIZNESOWYM
Zakłada się testowanie, dzięki realizacji krajowych, pilotażowych programów szkoleniowych, nowego konkretnego programu warsztatowego, który określa kompetencje i umiejętności niezbędne dla przedsiębiorców i menedżerów MŚP w celu identyfikacji, rozwijania i poprawy kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie z konfliktami w miejscu pracy i umiejętności dostrzeżenia w nich źródła poprawy i wzrostu w odniesieniu do środowiska biznesowego. Każdy program będzie trwał 36 godzin, zostanie zrealizowany w ciągu 3 miesięcy i w oparciu o przygotowany program, w tym konkretne moduły dydaktyczne. Program szkolenia pilotażowego będzie obejmował 15 uczestników.

LABORATORIA ETHOS
Opracowanie i wdrażanie w każdym kraju uczestniczącym w projekcie określonych warsztatów dla pracowników MŚP mających na celu ułatwienie wyrażenia, zarządzania i eksploatacji konfliktów w ich własnym środowisku pracy, poprzez uczenie się, jak "dobrze się kłócić". W każdym kraju, zostaną zrealizowane 3 laboratoria – warsztaty i obejmą łącznie 40 uczestników.

 

OUTPUTS

ETHOS Conflict Mapping System in business environment

UNITED KINGDOM_National report on CMS experimentation

UNITED KINGDOM - Ethos National report, Att. 1

ITALY_ National report on CMS experimentation

SLOVENIA National report on CMS experimentation

BULGARIA National Report on CMS experimentation

POLAND National Report on CMS experimentation

SPAIN National Report on CMS experimentation

MAPPING CONFLICTS IN BUSINESS ENVIRONMENT - TRANSNATIONAL REPORT

 

CONFLICTS IN BUSINESS ENVIRONMENT - curriculum for entrepreneurs and managers

 

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (BG)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (IT)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (SI)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (ES)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (UK)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (PL)

 

 OPEN EDUCATION RESOURCES ON CONFLICTS MANAGEMENT Poland

 

BUSINESS LABS CURRICULUM


ETHOS BUSINESS LABS - report (SI)

ETHOS BUSINESS LABS - report (BG)

ETHOS BUSINESS LABS - report (IT)

ETHOS BUSINESS LABS - report (ES)

ETHOS BUSINESS LABS - report (PL)

ETHOS BUSINESS LABS - report (UK)

 

ETHOS HANDBOOK

 

ETHOS RECOMMENDATIONS

 

PROJECT NEWSLETTER 01

PROJECT NEWSLETTER 02

PROJECT NEWSLETTER 03

PROJECT NEWSLETTER 04

  Partners

partner-ethos-ok