Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Cele

Projekt ETHOS przyczyni się do rozwoju działań i strategii mających na celu:

- opracowanie koncepcji, metod i narzędzi do poprawy jakości i innowacji w kształceniu zawodowym;

- opracowanie podejścia, metodologii i narzędzi dla wspierania integracji nauki z życiem zawodowym, promowanie klimatu sprzyjającego nauce i szkoleniom zawodowym w miejscu pracy, jako podstawy dla rozwoju umiejętności zawodowych odpowiednich do potrzeb rynku pracy;

- rozwijanie kompetencji miękkich związanych z eksploitacją konfliktów wśród przedsiębiorców i menedżerów w celu doskonalenia nowych wzorców opartych na innowacjach i strategii zarządzania;

- tworzenie w przedsiębiorstwach klimatu sprzyjającego spójności społecznej, rozwojowi i innowacji;

- ułatwienia procesów repozycji i/ lub pokonywania kryzysu w przedsiębiorstwach;

- wspieranie tworzenia sieci powiązań między przedsiębiorstwami i dostawcami VET.

  Partners

partner-ethos-ok