Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Projekt

conf-management-lowZadaniem projektu ETHOS jest promowanie i doskonalenie nowych metod i narzędzi służących zarządzaniu i eksploatacji – jako źródła zmiany - konfliktów międzyludzkich, społecznych i organizacyjnych, zwłaszcza w środowisku biznesowym w celu wspierania jakości i innowacji w kształceniu zawodowym poprzez wspieranie łączenia nauki z pracą, promowanie bardziej sprzyjającego środowiska uczenia się w miejscu pracy oraz szkoleń zawodowych, stanowiących podstawę do rozwoju umiejętności zawodowych odpowiednich do potrzeb rynku pracy.

W chwili obecnej przedsiębiorstwa - w szczególności małe i średnie firmy (MŚP) - doświadczają trudności z powodu sytuacji gospodarczej: nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami organizacyjnymi przez przedsiębiorców i menedżerów może być środkiem służącym repozycjonowaniu i/ lub przejściu przez kryzys, jak sugeruje wiele dokumentów europejskich. Z tego powodu konieczne jest utworzenie analitycznych i szkoleniowych narzędzi, metodologii i metod, które promują i zachęcają do wprowadzenia konkretnych kompetencji miękkich w obrębie planów szkoleń korporacyjnych. Spowoduje to wytworzenie w przedsiębiorstwach klimatu sprzyjającego rozwojowi i innowacji.

  Partners

partner-ethos-ok