Login Form

Social Network

 Logo YouTubeLogo FacebookLogo Flikr

Дейности

Проектът е структуриран в три ключови дейности:

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ В БИЗНЕС СРЕДА
Създаване и тестване на система за идентифициране на културни, социални и организационни конфликти в бизнес среда, с оглед дефиниране на ролеви модели и фактори на контекста, водещи до конфликти. Дейността ще бъде реализирана чрез документален анализ и емпирично изследване. Резултатите от изследванията в държавите на партньорите ще бъдат обобщени в доклад.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В БИЗНЕС СРЕДА
Обучението ще се осъществява въз основа на национални пилотни програми, в които се дефинират уменията и компетентностите, които предприемачитеи мениджърите на МСП трябва да притежават, за да могат да идентифицират и развиват уменията и компетентностите на работниците и служителите за справяне с конфликти на работното място и да ги трансформират в ресурс за подобряване на бизнес средата и генериране на растеж. Всяка програма ще е с продължителност 36 часа и ще се реализира в рамките на 3 месеца. Ще бъде структурирана в модули. По пилотната учебна програма ще се обучават по 15 участници във всяка държава.

ETHOS БИЗНЕС ЛАБОРАТОРИИ
Във всяка държава ще се проведат семинари за работници и служители в МСП, целящи улесняване на оползотворяването и управлението конфликти в тяхната бизнес среда, посредством усвояване на умения за провеждане на конструктивен спор. Във всяка държава ще се реализират по 3 лаборатории с общо 40 участници.

OUTPUTS

ETHOS Conflict Mapping System in business environment

UNITED KINGDOM_National report on CMS experimentation

UNITED KINGDOM - Ethos National report, Att. 1

ITALY_ National report on CMS experimentation

SLOVENIA National report on CMS experimentation

BULGARIA National Report on CMS experimentation

POLAND National Report on CMS experimentation

SPAIN National Report on CMS experimentation

MAPPING CONFLICTS IN BUSINESS ENVIRONMENT - TRANSNATIONAL REPORT

 

CONFLICTS IN BUSINESS ENVIRONMENT - curriculum for entrepreneurs and managers

 

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (BG)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (IT)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (SI)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (ES)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (UK)

COURSE FOR CONFLICT EXPLOITATION IN BUSINESS ENVIRONMENT - course report (PL)

 

OPEN EDUCATION RESOURCES ON CONFLICTS MANAGEMENT Bulgaria

 

BUSINESS LABS CURRICULUM


ETHOS BUSINESS LABS - report (SI)

ETHOS BUSINESS LABS - report (BG)

ETHOS BUSINESS LABS - report (IT)

ETHOS BUSINESS LABS - report (ES)

ETHOS BUSINESS LABS - report (PL)

ETHOS BUSINESS LABS - report (UK)

 

ETHOS HANDBOOK

 

ETHOS RECOMMENDATIONS

 

PROJECT NEWSLETTER 01

PROJECT NEWSLETTER 02

PROJECT NEWSLETTER 03

PROJECT NEWSLETTER 04

  Partners

partner-ethos-ok